دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

تنظیم سند رسمی اجاره

 

شرایط طرح دعوی

 

در مواردی پیش می آید که در عقد اجاره ی تنظیمی بین موجر و مستأجر طرفین ضمن اجاره نامه ی عادی توافق بر تنظیم اجاره نامه ی رسمی در موعد معین می کنند در این صورت هر کدام از طرفین که با طرف دیگر در این زمینه همکاری لازم را انجام ندهد دیگری حق دارد به دادگاه مراجعه کرده و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را طرح کند.

 

تنظیم سند رسمی اجاره

 

هزینه دادرسی

 

هزینه دادرسی این دعوا مطابق هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی به حساب دادگستری واریز شده و تمبر آن به دادخواست الصاق می شود.

 

دادگاه صالح به رسیدگی

 

دادگاه صالح جهت طرح و رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره دادگاه محل وقوع ملک مورد اجاره است و نیز لازم است اشاره کنیم که شورای حل اختلاف محل وقوع ملک نیز در این زمینه صالح نمی باشد.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *