انحلال شرکت

شرکت های سهامی در موارد ذیل منحل می شود :

۱- زمانیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۲- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده ومدت منقضی شده باشد مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

۳- در صورت ورشکستگی شرکت

۴- زمانیکه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال دهند.

۵- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :

۱- در صورتی که شرک هدفی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده و یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۲- زمانیکه شرک برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.

۳- در صور تصمیم همه شرکاء

۴- در صورت عدم تعدد شرکاء یعنی در صورتی که یک شریک در شرکت باقی بماند.

۵- در صورت ورشکستگی شرکت

شرک های تضامنی و نسبی در موارد ذیل منحل می شود:

۱- در صورت رضایت تمام شرکاء

۲- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

۳- در صورت ورشکستگی هر یک از شرکاء

۴- در صورت فوت یا محجور شدن هریک از شرکاء

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *