دوره پیشرفته داوری

برگزاری دوره پیشرفته داوری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ در دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در ارومیه با شرکت همکاران موسسه حقوقی حکیم صدرا