جلسه هم اندیشی اعضای هیئت مدیره موسسه حقوقی صدرا با کارآموزان موسسه

 

بنا بر گزارش واحد روابط عمومی موسسه حقوقی صدرا ، در تاریخ ۱۱/۸/۹۶ جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیئت مدیره موسسه حقوقی صدرا و کارآموزان موسسه در محل دفتر موسسه برگزار شد.

در این جلسه اعضای هیئت مدیره موسسه به بحث و گفتوگو با کارآموزان موسسه در جهت بهبود عملکرد موسسه و مسائل حقوقی پژوهشی و تشریح برنامه های علمی پژوهشی موسسه پرداختند.

در این جلسه همچنین نحوه برگزاری برنامه های تفریحی موسسه در روزهای آخر هفته در زمینه های کوهنوردی ، شنا ، بولینگ و   پینت بال درجهت ایجاد تنوع و حس شادابی کارآموزان پرداخته شد.