دیدار با مدیر عامل شرکت مرغ پر طلا مهاباد جناب آقای سواری