نقل وانتقال علامت تجاری

نقل و انتقال علامت تجاری ممکن است قهری و یا اختیاری باشد .با این توضیح که با فوت مالک حقیقی ،ورثه با دردست داشتن اصل گواهی و گواهی انحصار وراثت و مفاصاحساب مالیاتی جهت انتقال علامت تجاری به اداره مراجعه و پس از طی مراحل اداری ، علامت تجاری به نسبت سهم الارث بین ورثه تقسیم و مراتب پس از درج در روزنامه رسمی و ثبت در دفتر و ظهرنویسی در سند به مالکین جدید انتقال می یابد.
نوعی دیگر از انتقال ، انتقال منافع از علامت تجاری می باشد که ممکن است به دلایل مختلفی همچون عدم فعالیت شخص یا شرکت صاحب علامت تجاری صورت پذیرد که در این صورت مالک، منافع علامت تجاری خود را برای مدتی معین به شخص دیگری واگذار می نماید که این امر نیز پس از طی مراحل اداری و درج در روزنامه رسمی و ثبت دفتر و ظهرنویسی به مالک جدید برای مدت معین انتقال می یابد و مالک جدید می تواند از منافع آن بهره برداری نماید.
موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان دراین زمینه با استفاده از تجربیات وکلای پایه یک و متخصص ثبتی  تا حصول نتیجه نهایی و مطلوب در کنار شما عزیزان خواهد بود.

 

ثبت انواع علامت تجاری

امروزه با گسترش روابط تجاری و اقتصادی و با توجه به گوناگونی محصولات و رقابتی شدن بازار ، اشخاص حقیقی و حقوقی جهت معرفی محصولات خود ناگزیر هستند تا محصولات خود را از سایر رقبا متمایز سازند و این امر علاوه بر ارائه کیفیت و خدمات رسانی بهتر به مشتریان به ممیزهای دیگری چون تبلیغات و برند تجاری منحصر به فرد که محصولات آنان را متمایز و برجسته سازد نیازمند می باشند. حال ممکن است این متمایز سازی با یک علامت ، یک نام نیک و یا حروف محقق گردد. موسسه چتر عدالت ایرانیان در این زمینه با بهره گیری از تجربیات وکلای موفق و متخصصص در زمینه علائم تجاری (داخلی – مادرید) و دعاوی مربوطه به آن آمادگی دارد تا نسبت به ارائه مشاوره تخصصی علامت تجاری و ثبت آن تا وصول نتیجه مطلوب ، در کنار شما شهروندان محترم قدم بردارد.
مراحل ثبت علامت تجاری

ادامه

تنظییم رضایت نامه استفاده از علامت تجاری

گاهی اوقات به دلایل مختلف همچون عدم فعالیت شخص یا شرکت صاحب علامت تجاری حقوق و منافع علامت تجاری برای مدت معین یا مادام العمر به شخص دیگری واگذار می شود که این واگذاری باید از طریق تنظیم سندرسمی تحت عنوان انتقال منافع و حقوق علامت تجاری صورت می پذیرد و سپس طی سپری شدن مراحل اداری و ثبت دفتر و ظهرنویسی و درج در روزنامه رسمی به مالک جدبد انتقال پیدا نماید

تغییرات علامت تجاری

تغییر در علامت تجاری شامل موارد مختلفی همچون اصلاح طبقه و کالاها ،تغییر نشانی، انتقال کلی یا جزئی از علامت تجاری و… میباشد که در این راستا اولین قدم مراجعه حضوری به اداره مالکیت صنعتی و همراه داشتن مدارک مورد نیاز (از جمله اصل گواهی و یا وکالتنامه معتبر و همراه داشتن مدرک مثبت هویت) جهت اخذ شماره اظهارنامه و رمز در خصوص پرونده های قدیمی می باشد.
با توجه به الکترونیکی شدن روند تمامی پرونده ها می بایست پس از اخذ شماره اظهارنامه و رمز، نسبت به انجام تغییرات با توجه به گزینه های مربوطه اقدام نمود و سپس مدارک مربوطه را از طریق بارگذاری و سیستمی به اداره ارسال نمود.
موسسه حقوقی چترعدالت ایرانیان در این خصوص با به کارگیری از تجربیات وکلای پایه یک دادگستری آمادگی دارد تا در این زمینه در کنار شما عزیزان تا حصول نتیجه مطلوب گام بردارد.