قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره

 

همه روزه با افراد زیادی رو به رو می شویم و حرف های زیادی بین ما رد و بدل می شود. تک تک کلمات ما می تواند برای شروع و پایان یک رابطه اعم از کاری یا دوستانه و یا روابط دیگر موثر باشد و رابطه میان افراد میتواند در قالب یک قرارداد مشاوره منعقد شود.

پس توصیه میکنم در سخنوری محتاط و با دقت عمل کنید و در جایی که می دانید کلمات ممکن است سرنوشت موضوعی را در حال و آینده شما رقم بزنند، حتما با تعقل و تفکر کامل عمل کنید.

 

پیش تر میرویم. یعنی جاییکه تعهد آنقدر مهم می شود که دیگر با ارتباط کلامی و اعتماد طرفین نمی توان لزوم ایفای آن تعهد را ایجاد کرد و درست در این زمان نقش لزوم تنظیم قرارداد مکتوب پر رنگ میشود و نیاز به تنظیم این نوع قرارداد درک می گردد.

ادامه

قرارداد کار موقت

قرارداد کار موقت

 

در قرارداد موقت زمان شروع قرارداد و خاتمه قرارداد مشخص است و برای کارگران جدیدالاستخدام یکماه دوره آزمایشی و کارگران ماهر سه ماه دوره آزمایشی در نظر گرفته شده است.

قرارداد کار موقت چیست و چقدر زمان دارد؟

 

نوعی قرارداد است که تاریخ شروع و پایان آن از همان ابتدا تعیین می‌شود و در طول قرارداد نیز کارفرما نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر کارگر در انجام وظایف محوله قصور داشته باشد و در رعایت آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه کوتاهی کند، آیا باز هم کارفرما نمی‌تواند وی را اخراج کند؟ در صورتی که ممکن است ادامه چنین وضعی در ادامه کار کارگاه خلل به وجود آورد و موجب خسارت شود.

ادامه

قرارداد کار دائم

قرارداد کار دائم

 

تمامی قراردادهای ذکرشده در قانون کار مشمول مقررات تامین‌ اجتماعی می‌شوند و کارفرما به‌عنوان مسئول کارگاه موظف است حق‌بیمه را به شعب سازمان پرداخت کند/حق‌بیمه براساس حقوق دریافتی کارگر در ماه محاسبه و پرداخت می‌شود.

در این نوع قرارداد تاریخ شروع قرارداد ذکر می‌شود ولی تاریخ انقضا ندارد. یعنی به لحاظ اینکه ماهیت چنین کارهایی دائمی است، قراردادها نیز غیرموقت تنظیم می‌شود.

 

البته برای اینکه کارگر و کارفرما نسبت به هم آشنایی پیدا کنند و تناسب کار با نوع شغل و محیط کارگاه برای کارگر مشخص شود و کارفرما هم نسبت به رفتار کاری و اخلاقی کارگر اطمینان حاصل کند، قانون اجازه داده در دوره‌ای که از ٣ ماه بیشتر نباشد، قرارداد کار به صورت آزمایشی منعقد شود.

ادامه

قرارداد کار

قرارداد کار

 

قرارد‌اد‌ کار عبارت است از قرارد‌اد‌ی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر د‌ر قبال د‌ریافت حق‌العمل، کاری را برای مد‌ت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می‌د‌هد‌.

هر سه نوع قرارداد ذکر شده (قرارداد کار دائم، موقت، معین) مشمول مقررات تامین‌ اجتماعی می‌شوند و کارفرما به‌عنوان مسئول کارگاه موظف است حق‌بیمه را به شعب سازمان پرداخت کند/حق‌بیمه براساس حقوق دریافتی کارگر در ماه محاسبه و پرداخت می‌شود.

 

قرارداد کار دائم چیست؟

ادامه

قرارداد داوری

قرارداد داوری

 

منظور از داوری‌های اختیاری زمانی است که طرفین یک اختلاف، قبل از اختلاف یا بعد از آن، برای حل‌وفصل اختلافات میان خود به داوری رضایت می‌دهند.

حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به رسیدگی در محاکم دادگستری است. از جمله مهم‌ترینِ این مزایا عبارت است از: وجود سرعت در رسیدگی، تخصصی‌تر شدن آن و کاهش هزینه‌های طرفین. همچنین خودِ طرفین، شخصی را که مورد تأئیدشان است برای حل و فصل اختلافات‌شان انتخاب و در نتیجه بهتر از تصمیم او تبعیت می‌کنند.

در مواردی که قراردادها با اتباع کشورهای دیگر منعقد می‌شود هیچ یک از طرفین تمایلی ندارند تا اختلافات خود را به محاکم کشور طرف قرارداد ببرند، چرا که اولا ممکن است که به قانون آن کشور تسلط نداشته باشند، که همین امر مشمول هزینه‌های بسیاری از جمله گرفتن وکیل یا مشاور آگاه به قوانین می‌شود، ثانیا ممکن است قانون آن کشور را مناسب و کارآمد ندانند و ثالثا ممکن است محاکم آن کشور را بی‌طرف ندانند.

ادامه

قرارداد تقسیم ارث

قرارداد تقسیم ارث

 

تعداد فوت‌شدگانی که هیچ وارثی ندارند و اموالشان در نهایت به نفع دولت ضبط می‌شود، زیاد نیست. در ازای آن بیشتر فوت‌شدگان، ورثه‌ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می‌شود به هر کدام سهم ناچیزی می‌رسد. در مقابل برخی نیز سهم‌الارث قابل توجهی دارند به طوری که با تقسیم ارث میان آنها زندگی هر کدامشان از این رو به آن رو می‌شود.

آنچه که موجب تحقق ارث است، مرگ می باشد که به دو صورت قابل تصور است:

ادامه