نکات حقوقی و کاربردی اسناد تجاری

کارگاه نکات حقوقی و کاربردی اسناد تجاری (چک و سفته)

 

مباحث مربوط به اسناد تجاری (چک، برات و سفته) از پیچیده ترین و فنی ترین مباحث حقوق تجارت است که بعضاً در حقوق جزا نیز بدان پرداخته می‌شود. علی رغم اینکه استفاده از این اسناد در پرداخت و خصوصاً تضمین انجام تعهدات در میان تجار و مردم عادی بسیار شایع است، ضعف اطلاعات و یا حتی اطلاعات اشتباه در خصوص چگونگی کارکرد اسناد تجاری در بسیاری از موارد موجب اشتباهات غیر قابل جبرانی می‌شود. تجربه نشان می‌دهد که اطلاعات فعالان اقتصادی در این زمینه عموماً مبتنی بر شنیده‌هایی است که بسیاری از آنها پایه حقوقی و علمی ندارند. از طرفی به علت کاربرد زیاد و روزمره اسناد تجاری (خصوصاً چک و سفته) امکان مشاوره مستمر با وکیل یا مشاور حقوقی در هر مورد که قرار است از این اسناد استفاده شود وجود ندارد. بدین ترتیب حداقلی از دانش حقوقی و کاربردی در این زمینه برای فعالان اقتصادی نیاز است که متاسفانه در هیچ موسسه حقوقی یا آموزشی عرضه نمی‌شود. هدف از برگزاری کارگاه آموزشی “نکات حقوقی و کاربردی اسناد تجاری (چک و سفته)” پاسخ گویی به این نیاز و تکمیل بسته خدمات وکالت و مشاوره حقوقی این موسسه است. علاوه بر این، مشاوره های کارگاهی مجالی برای طرح مشکلات حقوقی شرکت­ کنندگان ­و دریافت پاسخ از جانب اساتید کارگاه فراهم می کند. جهت اطلاع از زمان و نحوه برگزاری کارگاه ­های آموزشی با ما تماس بگیرید.

ادامه

کارگاه حقوقی پیش فروش و قراردادهای ساختمانی

کارگاه حقوقی پیش فروش و قراردادهای ساختمانی

 

موسسه  پس از حضوری موفق در حوزه دعاوی و قراردادهای پیش فروش ساختمان و با هدف تکمیل بسته خدمات حقوقی خود اقدام به برگزاری “کارگاه حقوقی پیش فروش­ و قراردادهای ساختمانی” نموده است. هدف از برگزاری این کارگاه­، آموزش نکات حقوقی کلیدی به پیش خریداران و پیش فروشندگان برای جلوگیری از ضررهای مالی کلان و جبران ناپذیر در دعاوی احتمالی است. در راستای تأمین این هدف و برای تقویت بعد عملی کارگاه از نمونه دعاوی و پرونده های موجود در موسسه استفاده خواهد شد و نمونه قراردادهای ویرایش شده توسط موسسه نیز در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، مشاوره های کارگاهی مجالی برای طرح مشکلات حقوقی شرکت­ کنندگان ­و دریافت پاسخ از جانب اساتید کارگاه فراهم می کند. جهت اطلاع از زمان و شیوه برگزاری کارگاه های آموزشی با ما تماس بگیرید.

ادامه

کارگاه حقوقی بررسی دعاوی پیمانکاری و مهندسی

کارگاه حقوقی بررسی دعاوی پیمانکاری و مهندسی

 

موسسه  با هدف تکمیل بسته خدمات حقوقی مشاوره و وکالت خود اقدام به برگزاری کارگاه “ابعاد حقوقی دعاوی پیمانکاری و مهندسی” نموده که با استقبال وسیع فعالان عرصه مهندسی و ساختمان رو به رو شده است. هدف از برگزاری این کارگاه، آموزش نکات حقوقی کلیدی به فعالان این عرصه برای جلوگیری از ضررهای مالی کلان و جبران ناپذیر در دعاوی احتمالی است. این نکات تنها محدود به مرحله شکل گیری قرارداد نبوده و دربرگیرنده ابعاد حقوقی تمامی توافقات صریح و ضمنی طرفین تا اختتام و اجرای کامل قرارداد می شود. در راستای تأمین این هدف و برای تقویت بعد عملی کارگاه از نمونه دعاوی و پرونده های موجود در موسسه استفاده خواهد شد و نمونه قراردادهای ویرایش شده توسط موسسه نیز در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، مشاوره های کارگاهی مجالی برای طرح مشکلات حقوقی شرکت­ کنندگان ­و دریافت پاسخ از جانب اساتید کارگاه فراهم می کند. جهت اطلاع از زمان و نحوه برگزاری کارگاه ­های آموزشی با ما تماس بگیرید.

ادامه

کارگاه بررسی ابعادحقوقی قراردادهای مشارکت در ساختمان پیمانکاری مهندسی

کارگاه بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت، پیمانکاری و مهندسی

 

موسسه  پس از حضور موفق و مستمر در حیطه دعاوی و قراردادهای مشارکت در ساخت و پیمانکاری و ملکی و با هدف تکمیل بسته خدمات حقوقی مشاوره و وکالت خود اقدام به برگزاری کارگاه “بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت، پیمانکاری و مهندسی” نموده که با استقبال وسیع فعالان عرصه ساختمان روبه رو شده است. هدف از برگزاری این کارگاه، آموزش نکات حقوقی کلیدی به فعالان عرصه ساخت برای جلوگیری از ضررهای مالی کلان و جبران ناپذیر در دعاوی احتمالی است. این نکات تنها محدود به مرحله شکل گیری قرارداد نبوده و دربرگیرنده ابعاد حقوقی تمامی توافقات صریح و ضمنی طرفین تا اختتام و اجرای کامل قرارداد می شود. در راستای تامین این هدف و برای حفظ بعد عملی کارگاه از نمونه دعاوی و پرونده های موجود در موسسه استفاده خواهد شد و نمونه قراردادهای ویرایش شده توسط موسسه نیز در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. علاوه بر این مشاوره های کارگاهی مجالی برای طرح مشکلات حقوقی شرکت ­کنندگان و دریافت پاسخ از جانب اساتید کارگاه است. جهت اطلاع از زمان و شیوه برگزاری کارگاه­ های آموزشی با ما تماس بگیرید.

ادامه

عنوان سیمینار

عنوان سمینار :  آنچه همگان باید در مورد بیمه بدانند

 

عنوان سمینار :  آنچه همگان باید در مورد بیمه بدانند

 

“با رویکرد شناخت حقوق خریداران و ذینفعان بیمه نامه (در بیمه های بازرگانی)”

 

این سمینار به منظور افزایش سطح دانش و آگاهی مدیران، کارشناسان در خصوص شناخت حقوق خریداران و ذینفعان بیمه های بازرگانی برگزار می گردد.

 

اهدف سمینار :

ادامه