قرارداد وقف

قرارداد وقف

 

در عقد وقف، به کسی که مال خود را وقف می کند «واقف» گویند و کسی که وقف به نفع او ایجاد می گردد را «موقوف علیه» می نامند و اگر ایشان چند نفر باشند «موقوف علیهم» نامیده می شوند و کسی که اداره کردن امور موقوفه را بر عهده می گیرد «متولی» محسوب و امر اداره کردن موقوفه را «تولیت» می گویند.

منظور از حبس عین از وقف چیست؟

 

منظور ازحبس عین، نگهداشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین تصرفاتی است که موجب تلف ‏عین گردد، زیرا هدف واقف انتفاع همیشکی موقوف علیهم می باشد از عین موقوفه. اما منظور از تسبیل منافع آن است که منافع موقوفه در مسیر خیر و خداپسندانه ای که مورد نظر واقف است جریان پیدا نموده و درآمد موقوفه در مسیری هزینه شود که منظور نظر واقف می باشد. مانند واگذاری منافع در انجام امور خیریه.

ادامه

قرارداد وقف عام

قرارداد وقف عام

 

وقف یعنی حبس مایملك و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش و در مقابل منافع و سود حاصل از آن را در راه خداوند قرار دادن است كه در واقع همان راه خدمت به مردم و گره‌گشایی مشكلات و سر و سامان دادن به وضعیت عادی و فرهنگی آنان می‌باشد.

ادامه

قرارداد وقف خاص

قرارداد وقف خاص

 

وقف ارتباط تنگاتنگی با مصالح عمومی دارد، مخصوصاً در جوامعی كه اختلاف طبقاتی در آن زیادی باشد. به وسیله وقف، ثروتمند به فقیر می‌اندیشد و توانا به سراغ ناتوان می‌رود و خیلی از نیازمندیهای عمومی از این راه می‌تواند برطرف شود.

 

بسیاری از مردم تفاوت وقف عام و خاص را در این میدانند که در وقف عام اداره اوقاف تصدی موقوفه را بر عهده دارد و در وقف خاص شخص حقیقی ولی این اشتباه است چراکه هم در وقف عام و هم در وقف خاص واقف می تواند متولی تعیین کند و ملاک تشخیص وقف عام از خاص در نوع موقوف علیهم است.

 

چه تفاوتی میان وقف خاص و عام وجود دارد؟

ادامه