وکالت دعاوی

وکالت دعاوی

 

پیچیده شدن روابط اجتماعی در دنیای امروز‌، به ‌فرصت ‌طلبان این امکان را داده تا با استفاده از پیچ و خم‌ های زندگی ماشینی و کمبود آگاهی ‌های حقوقی مردم، راه‌ هایی برای تعرض ‌به‌ حقوق قانونی افراد پیدا کنند. در این میان امید اصلی مردم، حقوقدانان و به خصوص وکلا می باشند. حقوقدانان و به‌ویژه وکلای دادگستری، بخشی از جامعه هستند که وظیفه اصلی آنان حمایت از حقوق قانونی مردم است‌.

 

حقوقدانان به‌عنوان نیرویی قدرتمند و کارآمد نقش مؤثری در استحکام بنیاد جامعه،‌ تأمین آرامش و راحتی مردم، پیشرفت و همه‌ گیر شدن عدالت و در نتیجه سعادت واقعی و پایدار مردم دارند و به‌ همین دلیل خدمات حقوقی به‌ یکی از مهمترین لوازم ضروری زندگی انسان امروز تبدیل شده است، به ‌نحوی که هیچ فرد، سازمان، شرکت یا فعال اقتصادی و تجاری را نمی ‌توان یافت که در جریان فعالیت خود به ‌نحوی از خدمات حقوقی بهره نگیرد‌.

ادامه

نگهداری و اخفای مواد مخدر

نگهداری و اخفای مواد مخدر

 

نگهداری و اخفاء مواد مخدر، دو رفتار فیزیکی هستند که عنصر مادی این جرم را تشکیل می دهند اما در مورد ماهیت و رابطة این دو نوع رفتار اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف ناشی از معنای لغوی و عرفی آن ها و نیز نحوة بیان قانونگذار است.

 

می توان گفت رابطة میان آن ها رابطة عموم و خصوص مطلق می باشد یعنی واژه نگهداری معنای عامی دارد که شامل مخفی کردن نیز می شود زیرا مخفی کردن هم نوعی نگهداری است و تا وقتی که مالی در حالت اختفا و پنهانی قرار دارد، مالِ در تصرف و نگهداری محسوب می شود. زیرا عرف، تمایزی میان آن ها برقرار نمی کند و از نظر حقوقی هم این توجیه وجود دارد که عمل «نگهداری» دارای دو مصداق می باشد، یکی نگهداری همراه با مخفی کردن و دیگری نگهداری بدون مخفی کردن.

 

نگهداری و اخفای مواد مخدر طبیعی:

ادامه

مصرف مواد مخدر طبیعی و روانگردان

 

مصرف مواد مخدر طبیعی و روانگردان

مصرف مواد مخدر طبیعی و روانگردان های صنعتی

 

استعمال یا مصرف مواد مخدر به معنای وارد کردن این مواد به بدن است و استعمال به صورت کلی، جرم به وسیله نیست هر چند در استعمال برخی مواد مانند تریاک، راه های خاصی همچون فرو دادن دود آن از طریق وافور وجود دارد یا هروئین معمولاً از راه تزریق یا استنشاق از راه بینی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

استعمال مواد مخدر بر خلاف اعتیاد با یک بار مصرف کردن نیز تحقق می یابد و به استعمال مجاز و غیرمجاز تقسیم می شود و آنچه در این جا مورد نظر است استعمال غیر مجاز آن، یعنی استعمال بدون تجویز پزشک برای درمان بیماری یا سایر وضعیت های پزشکی، می باشد.

ادامه

مجازات ها، تبدیل و تخفیف

مجازات ها، تبدیل و تخفیف

 

مجازات ها

 

مجازات هایی که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پیش بینی شده است عبارتند از

 

 

اعدام

حبس (دائم و موقت)

شلاق

محکومیت مالی

مصادره اموال

 

مجازات هایی که در قانون فوق الذکر پیش بینی شده است با توجه به سوابق فقهی و مواد ۱۴ تا ۳۴ قانون مجازات از نوع مجازات تعزیزی است. مجازات های تعزیری محدودیتی از نظر شدت مجازات ندارند. پس نیازی نیست که مجازات اعدام به عنوان مصادیق محاربه که مجازاتی حدی است در نظر گرفته شود بلکه در مجازات های تعزیری، اعدام نیز وجود دارد. بویژه که جرم محاربه، دارای تعریف خاصی است و نمی توان در توسعه مصادیق آن گشاده دستی کرد.

ادامه

ساخت و تولید مواد مخدر

ساخت و تولید مواد مخدر

تولید

 

تولید به معنای به وجود آوردن و خلق کردن چیزی است. در این جا تولید، منحصر به عملیاتی است که بر روی محصولات گیاهان مواد مخدر صورت می گیرد و این عملیات مربوط به بعد از کشت است یعنی زمانی که بذر خشخاش یا شاهدانه یا کوکا، در خاک کاشته شد و رویید و محصول آن آماده برداشت شد. به عملیات برداشت و تبدیل محصول گیاهی به ماده مخدر مانند تریاک و حشیش و کوکائین، تولید گفته می شود و از همین جا تفاوت کشت و برداشت معلوم می شود.

ساخت

 

همانطور که بیان شد، تولید به معنای بدست آوردن ماده مخدر به صورت مستقیم از حاصل گیاهانی چون خشخاش است اما ساخت ناظر به مرحله ای است که مواد مخدر بدست آمده با انجام عملیات شیمیایی به ماده دیگری تبدیل می شود.

ساخت و تولید مواد مخدر طبیعی

 

ماده ۴ ـ هر كس بنگ، چرس، گراس، تریاك، شیره، سوخته، تفاله تریاك و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به كشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش كند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهای زیر محكوم می‌شود:

ادامه

خرید و فروش مواد مخدر و روانگردان

خرید و فروش مواد مخدر و روانگردان

 

به طور کلی مجازات خرید و فروش مواد مخدر طبیعی با صنعتی تفاوت دارد و علت این امر هم خطرناک تر بودن مواد مخدر صنعتی نسبت به طبیعی است. همچین مجازات خرید و فروش مواد مخدر طبیعی نیز متفاوت است که به شرح ذیل است:

خرید مواد مخدر طبیعی

 

به موجب ماده ۵ هركس تریاك و دیگر مواد مذكور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ ماده به مجازاتهای زیر محكوم می‌شود:

ادامه

حمل و نقل مواد مخدر و روانگردان

حمل و نقل مواد مخدر و روانگردان

حمل مواد مخدر و روانگردان های صنعتی

 

حمل مواد مخدر یکی از رفتارهای فیزیکی مجرمانه است که به معنای جابه جا کردن مواد مخدر از یک نقطه به نقطه ی دیگر است

 

جرم حمل کردن مواد مخدر یک جرم وسیله ای نیست تا وسیله ارتکاب جرم در آن تأثیر داشته باشد. اما چنانچه حمل مواد مخدر با وسیله نقلیه باشد، وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط می شود. با توجه به این که حمل مواد از داخل به خارج و بالعکس را صادر کردن و وارد کردن می نامند و عنوان مجرمانه جداگانه ای دارند بهتر است که واژه حمل را منحصر به جابجا کردن مواد مخدر از مکانی به مکان دیگر در داخل کشور بدانیم.

مجازات حمل در قانون

حمل مواد مخدر طبیعی

 

ماده ۵ ـ هركس تریاك و دیگر مواد مذكور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ‌ماده به مجازاتهای زیر محكوم می‌شود:

ادامه

انواع مواد مخدر و روانگردان

انواع مواد مخدر و روانگردان

مواد مخدر طبیعی ( تریاک، هروئین، حشیش، شیره تریاک)

 

مواد مخدر طبیعی موادی است از که به صورت مستقیم از محصول گیاهان به دست می آید و بدون عملیات شیمیایی بر روی محصولات تولید می شود.

 

مواد مخدر طبیعی را مواد مخدر سنتی هم می نامند زیرا مصرف آن از قدیم رایج بوده است.

 

در قانون برای تعیین مجازات های رفتارهای مجرمانه، مجازات خفیف تری برای مواد مخدر طبیعی نسبت به مواد مخدر صنعتی در نظر گرفته شده است زیرا اثرات سوء آن کمتر است.

آشنایی اجمالی با برخی از مواد مخدر طبیعی مصرح در قانون

ادامه

فروش ملک مشاع

فروش ملک مشاعی

 

تقسیم کردن ملک هایی که بین چند نفر به صورت مشترک و مشاع میباشد گاهی اوقات با توافق افراد انجام میشود و گاهی اوقات به صورت قانونی و زور انجام خواهد شد.

 

شریک مال مشاع هر وقت بخواهد میتواند تقاضا کند که ملک مشاع بین او و شرکای دیگر تقسیم شود. مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون امکان پذیر نباشد.

گاهی شرکا پیش خود توافق میکنند که مثلا یک زمینی را حدود هزار متر میباشد را بین خود و به صورت مشخص کردن سهم هریک که کجای زمین واقع گیرد انجام دهند و در مورد متراژ زمین نیز توافق میکنند که در این صورت اداره ثبت و املاک اسناد میتواند سند را تنظیم و صادر کند.

 

اما در اکثر مواقع شرکا راضی به تقسیم نمیباشند و یا در کل ملک قابل تقسیم و یا افراز نمیباشد که در این صورت هر یک از شرکا میتوانند برای فروش ملک مشاع اقدام کنند.

 

اگر هر یک از شرکا برای گرفتن دستور فروش ملک مشاع اقدام کنند، دادگاه دستور فروش ملک مشاع صادر میکند و به دلیل اینکه حکم و یا قرار نمیباشد شما نمیتواند به دستور دادگاه اعتراض کنید و قطعی میباشد.

 

فروش ملک مشاعی توسط وکیل چه مزایایی دارد؟

ادامه

دستور تخلیه

دستور تخلیه

 

با پایان یافتن مدت اجاره و در صورتی که قرارداد تمدید نشده باشد، اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند که در این حالت، اگر ملک با رضایت تخلیه شد، مشکلی پیش نمی‌آید؛ اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد. اجاره یک قرارداد موقت است.

 

تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.