انحلال شرکت

شرکت های سهامی در موارد ذیل منحل می شود :

۱- زمانیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۲- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده ومدت منقضی شده باشد مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

ادامه

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت یک عنوان خاصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل می گردد. همان طور که از نام شرکت مشخص است در صورتی که دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض و تعدات کافی نباشد ، هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمامی قروض می باشد.

نکات مربوط به شرکت تضامنی

۱-در ثبت شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و حداقل نام یکی از شرکاء قید شود .

۲-در این شرکت منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگر اینکه  در شرکتنامه  غیر از این مقرر شده باشد.

ادامه

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت های سهامی شرکت تجاری محسوب می شوند و سرمایه اینگونه شرکت ها در زمان تأسیس منحصراًتوسط مؤسسین تأمین می گردد. و حداقل شرکا سه نفر می باشد ، و دو نفر نیز به عنوان بازرس انتخاب می شوند که بازرسین نباید از اعضاء باشند.همچنین حداقل حداقل ۳۵ درصد سرمایه شرکت می بایست پرداخت گردد.
نکات مربوط به شرکت سهامی خاص
۱-امضای سهام درشرکتهای سهامی به منزله قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی می باشد.
۲-شرکت های سهامی نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی در بورس اوراق بهادار یا بانک ها عرضه کنند.
۳-کلیه مؤسسین نسبت به اقداماتی که برای تأسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند مسئولی تضامنی دارند.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت
۱-کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء
۲-اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسین
۳-اقرارنامه
۴-داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد.
۵-اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود.
شما می توانید جهت ثبت و یا هرگونه تغییراتی درشرکت سهامی خاص  از وکلای متخصص مؤسسه بهره مند گردید.

 

ثبت شرکت بامسئولیت محدود

این نوع شرکت یکی از رایج ترین نوع شرکتهایی است که از جانب عموم به ثبت می رسد . این شرکت بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هریک از شرکاء به میزان سهم الشرکه خود در شرکت شریک می باشند .

نکات مربوط به شرکت بامسئولیت محدود
۱-هریک از شرکاء به میزان سهم الشرکه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند.

ادامه