کاهش مالیات

کاهش مالیات

 

معافیت‌های مالیاتی:

 

اشخاص زیر به استناد ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف می‌باشند:

 

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی

دستگاههای اجرایی

شهرداری‌ها مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع مالیات‌های مستقیم هستند.

ادامه

پیگیری پرونده های مالیاتی

پیگیری پرونده های مالیاتی

 

مالیات مشاغل

 

درآمد مشمول مالیات

 

ماده ۹۳ درآمدی كه شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذكور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل كند پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

 

تبصره – درآمد شركت‌های مدنی(اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در  صورتی كه عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.

 

ماده ۹۴ درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان كه مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از كسر هزینه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاكات.

 

تکالیف مودی

ادامه

اخذ مفاصا حساب مالیاتی

اخذ مفاصا حساب مالیاتی

 

مفاصا حساب مالیاتی برگه ای است که مودیان پس از پرداخت مالیات خود و عبور از مراحل قانونی از سازمان مالیاتی دریافت می کنند. البته باید توجه داشت که اکثر مفاصا حساب های صادره در حکم تسویه حساب قطعی نمی باشد و صرفاً جهت ارائه به سازمان ها و نهاد های دیگر اعتبار دارد.

 

مدارک واطلاعات مورد نیاز:

ادامه

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

 

اظهارنامه مالیاتی فرمی است که به صورت استاندارد از سوی سازمان امور مالیاتی تنظیم و جهت دریافت اطلاعات درآمدی و هزینه ای در اختیار مودیان محترم قرار میگیرد. پیش زمینه تسلیم اظهار نامه ی مالیاتی بطور معمول، ثبت نام در سامانه دریافت کد اقتصادی می باشد. اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی)، می بایستی جهت تسلیم الکترونیکی اظهارنامه ی مالیاتی، در سامانه مذکور ثبت نام نموده تا اجازه ارسال اطلاعات مربوطه را بصورت الکترونیکی داشته باشند.

 

بسته به نوع درآمد یا دارایی مشمول مالیات، فرم اظهارنامه ی شما و همچنین مهلت تسلیم آن متفاوت خواهد بود.

ادامه